Akashaläsningar


Akashakrönikan finns överallt.

Det är inget som ligger utanför dig.

Den ligger i aspekten  av den 5e dimensionen i var och en av oss,vår själ. Där egot är i den 4e och kroppen i den 3e dimensionen. Man kan tänka sig det som vårt internet, där alla val du någonsin gjort finns lagrade.


Du gör hela tiden val, vissa av dem negativa för dig, som skapar svårigheter när du vill följa din gudomliga energi.

Negativa val och händelser som du gjort i tidigare liv kan påverka dig lika starkt som om det var igår det hände.


Tänk dig att du har en tårta med ett lager för varje liv du levat och du tappar den i golvet, allt blir ju till en enda röra.

Det liv som låg längst bort är blandat med det du lever idag.

Det livets negativa val är lika kraftiga som de du kan ha gjort igår och påverkar dig lika mycket i detta livet.

Därför behöver du rensa dessa val och blockeringar innan du kan gå vidare som ditt fulla jag och stå i din kraft.


Egot älskar trauman och dramatik. Det är därför du så lätt lockas in i detta. Som att du spanar på någon annan och lockas in i den personens val och ser det som mer spännande än de val som finns i ditt liv.

När du är i ditt gudomliga flöde där allt går lätt och överflödet finns, kan det kännas tråkigt.

Då tar egot vid, om du inte känner din gudomliga energi och din själs sanna uttryck.

Du skapar då något som inte tillhör dig och det kan ge dig problem att komma vidare med livet eller inom området där du vill utvecklas.

Det bästa du kan göra då är att rensa dina blockeringar.

Vi tittar på, inom vilka områden, där dina största utmaningar ligger och vad de har för känsla.


Genom att känna till din själs energi och uttryck kan du välja att inte hamna i fallgropar, möta människor på ett annat sätt och kunna se din livsväg med nya ögon.


Att våga möta dig själv och lära dig stå i din egen kraft innan du går vidare i livet, kan ge så otroligt mycket mer och en större lätthet att komma vidare.Vad kan jag göra för dig?


 • Att informera dig om din själs gudomliga ursprung och uttryck.
 • Att hitta själens blockeringar som påverkar dig negativt i detta livet. Så att DU sedan kan göra nya val och gå vidare och hitta nya möjligheter att välja. 
 • Din själs specialiteter, hur vill själen arbeta.


Nästa steg kan vara:


 • Att gå vidare med att se på delar av ditt liv, där du har intentionen klar för dig i det som vi ska titta på, såsom:
 • Ditt själstema eller läxa
 • Att titta på olika delar i din livssituation och hitta Dina blockeringar där.


Ett annat  steg kan vara att titta på:


 • Dina chakraobalanser
 • Detta kan göras vid olika tillfällen under en längre tid.


Ytterligare  ett annat steg är:


 • Att se vilka guider du har.Vad har de för uppgift?
 • Vad de vill berätta för dig mm.
 • Detta kan göras vid olika tillfällen under en längre tid


Man kan också titta på relationer:


 • Relationsläsning:


Din blueprint för att manifestera det du vill skapa i ditt liv:


 • Där har du en intention för det område du vill fokusera på i livet och se om du verkligen är i linje med hur din själ fungerar.


Din framtid:


 • Vad har du för utrymme till att göra förändring i livet?
 • Hur stor är din komfortzon?


Det finns många ingångar för att hitta just det du vill fokusera på. Det är viktigt att du har din intention klar för dig.

Vad vill du fokusera och arbeta med i ditt liv just nu och se en förändring i sex månader framåt?


 • Jag behöver veta ditt fulla namn vid födelsen,
 • Ditt nuvarande namn,
 • Ditt födelsedatum,
 • Gärna födelsetid (för bonusinformation),
 • Platsen där du föddes och
 • Din nuvarande adress.

För att kunna läsa av där du bor och om där finns oönskade energier och att sedan rensa dem.


Här träffas vi över telefon eller skype och jag gör en inspelning av det vi pratar om, så du kan lyssna så många gånger du behöver.

Jag är uppkopplad och kanaliserar det vi pratar om.                Du investerar 1700 kr

 • Du betalar in i förväg och vi bokar en tid som passar


 • Gör din

investering här:

eller

swish:

0733441788 • Skriv in dina uppgifter här:


 • Skriv också vad du är

intresserad av för typ av

läsning och framförallt vad din

intention är med läsningen så

den blir korrekt.